การทำเค้กกล้วยหอม RSS

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่

จัดอบรมและฝึกปฏิบัติหลักสูตร “การทำเค้กกล้วยหอม”

โครงการแนะแนวอาชีพ กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้

ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 25 ราย

ติดต่อสอบถามได้ที่

คุณรุ่งรัตน์ สินสวัสดิ์

1/29 ม.9 ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่

โทรศัพท์ 087-2654254